top of page
Artrosentez
artrosentez
IMG_4448.jpeg

Eklem rahatsızlıklarında uygulanan basit tedaviler sonuç vermediği takdirde, bu sefer ileri tedavi seçenekleri ile hastalarımıza çözüm üretmeye çalışırız. Artrosentez girişimsel tedavilerin ilk basamağıdır.

Artrosentez bir cerrahi girişim olmasına rağmen genellikle klinik şartlarda eklem bölgesine uygulanan lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilmektedir. Artrosentez ile eklem içerisine ulaşarak, eklem içerisinde birikmiş olan ağrı yapıcı ve çevre dokulara zarar verici maddeleri uzaklaştırmış oluruz. Aynı zamanda eklem hacmini arttırarak yerinden uzaklaşmış olan diskin tekrar yerine oturması için ortam hazırlamış oluruz.

Artrosentez uygulması çene eklemine uyguladığımız lokal anestezi sonrası genellikle ağrısız bir şekilde uygulayabildiğimiz bir uygulamadır. İşlem klinik şartlarında gerçekleştirilebilir. Ancak her türlü tedavi basmağında olduğu gibi bazı hastalarımız bu işlemi tolere edemeyebilir. Bunun dışında işlem öncesi uygulanan lokal anestezikler çok nadir de olsa artrosentez uygulaması için yeterli gelmeyebilir. Bu iki durumda artrosentez uygulamasını sedasyon altında yapabilmekteyiz. Sedasyon uygulaması ile hastaya verilen sakinleştirici ilaçlar, işlemi ağrısız bir şekilde yapabilmemizi sağlar.

Artrosentez uygulamasını basitçe açıklayacak olursak, eklem bölgesine yerleştirilen 1 veya 2 iğne yardımıyla eklem içinin yıkanmasını içermektedir. Eklem içinin yıkanması, eklem boşluğunu dolduran sıvının temizlenmesini ve ağrıya yol açan ajanların bu sayede eklem boşluğundan uzaklaştırılmasını sağlar. Eklem boşluğu 100-300ml Ringer Laktat solüsyonu veya izotonik solüsyon ile yıkandıktan sonra tercihen eklem sıvısını taklit eden hazır Hyaluronik Asit preparatları ile eklem sıvısı yeniden yerine konulmuş olur.

Artrosentez uygulaması ilk yapılmaya başlandığı dönemde, genellikle geridönüşümsüz disk yerdeğiştirmelerinde kullanılması için öneriliyordu. Ancak günümüzde başlangıç tedavileri ile rahatlayamayan hastalarımıza güvenle uygulayabilmekteyiz.

Artrosentez işlemi sırasında uygulanan lokal anestezi, çoğu zaman hastaların ilgili taraftaki kaş hareketlerini ve bazen göz açıp kapama hareketlerini etkileyebilmektedir. Lokal anestezinin etkisi geçerken bu şikayetleri de geçecektir.

Artrosentez sonrası hacmi artan eklem içerisinden sıvı hareketinin de artmasıyla birlikte sıvı hareketinin sesleri duyulabilir. Bu sesler 5-6 gün bazen daha uzun süre devam edebilir.

Artrosentez sonrası aynı taraftaki dişlerin temasları kaybolabilir. Bu durum hastanın çiğneme fonksiyonunu azaltabilir. Yine 5-6 gün içerisinde yavaş yavaş dişlerin temasları kaanılır ve 10 gün içerisinde hasta normal diş ilişkisine geri döner. Hastanın kullanmakta olduğu oklzal splinti varsa, bu süreç daha rahat atlatılabilir.

Artrosentez sonrası eklem içi basınç artışına bağlı ve de iğnelerin travmasına bağlı bölgesel ağrılar yaşanabilir. Hastalara işlem sonrasında ağrı kesiciler ve antienflamatuar ilaçlar yazılarak bu süreç daha rahat bir şekilde atlatılmaya çalışılır.


 

bottom of page