top of page
Artroskopi
artroskopi
artroskopipinterest.png

Eklem rahatsızlıklarında, diğer tedavilerden fayda sağlanamadığında, eklem içerisinde mevcut problemin düzeltilmesine yönelik girişimsel tedavilere geçilmesi gerekir. Bu müdahalelerin en başında ve sıklıkla cevap aldığımız uygulamalar eklem boşluğunda gelişmiş enflamatuar cevapların temizlenmesi ve yıkanması, eklem diskinin tekrar yerine oturtulması ve yeni yerine sabitlenmesidir.

Geçimişte bu tarz işlemleri ancak eklem boşluğuna cerrahi yöntemlerle ulaşarak, eklem kapsülü içerisine girip gerçekleştirmek gerekiyordu. 

Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi, mercek ve görüntü yakalama sistemlerinin küçülmesi ile birlikte, çene eklemi gibi çok küçük eklemler içerisine de büyük operasyonlara gerek duymadan ulaşmak mümkün olmaktadır. 
Çene eklemi artroskopisi dediğimiz uygulama, eklem içerisine, ince kamera ile girilerek, eklem içerisinin gözle muayene edilmesi, lizis ve lavaj dediğimiz eklem içi yapışıklıklarının rahatlatılması ve eklem içi sıvının temizlenmesi, disk pozisyonunun düzenlenmesini içeren tedavileri yapabildiğimiz  girişimsel bir işlemdir. Artroskopi işlemleri, uygulama sahasının ve yapılacak işlemin niteliği nedeniyle genellikle genel anestezi altında yapılmaktadır.

Günümüzde çok ince lenslerin üretilmesi ile birlikte, klinik pratiğinde genellikle eklem içerisinin incelenmesi amacıyla uygulanan artroskopik işlemler de yapılabilmektedir. Bu işlemler muayene niteliği taşımakta, kısa süreli girişimler şeklinde yapılmaktadır. Bu yüzden lokal anestezi veya sedasyon altında da bu tarz incelem amacıyla yapılabilen artroskopik uygulamalarda mevcuttur.

bottom of page